Tarieven

Mijn visie is dat therapie geen luxe is, maar voor iedereen betaalbaar moet zijn. Om die reden ben ik erg flexibel in mijn tariefstelling en is altijd overleg over aanpassing mogelijk.

Hierbij ga ik uit van een gemiddeld tarief van 85 euro per sessie van een uur en een kwartier.

De biodynamische therapie wordt in de meeste aanvullende verzekeringen (deels) vergoed.

Daarnaast geef ik ondersteunende begeleiding voor mensen die zo’n zware problematiek hebben, dat ze in aanmerking komen voor een PGB (persoonsgebonden budget). Voor hen is therapie vaak niet haalbaar, maar ondersteunende begeleiding kan hen meer rust en stabiliteit bieden.

Hierbij hanteer ik het tarief wat jouw gemeente hanteert binnen de WMO.