Lichaam, geest en emoties

Het verband tussen lichaam, geest en emoties is al dikwijls onderwerp van onderzoek geweest. Freud zocht via de geest naar onbewuste beweegredenen voor bepaald gedrag en Reich probeerde ze via lichaamsgerichte technieken aan de oppervlakte te brengen. De Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen ging een stap verder en werd daarmee de grondlegster van de biodynamische psychologie en therapie.

Lichamelijke bedreiging roept een heftige emotie op, waarop het lichaam sterk reageert. In het dagelijks leven worden we geregeld geconfronteerd met allerlei emoties en spanningen, heftige en minder heftige. We zijn niet altijd in staat die emoties te uiten of goed met die spanningen om te gaan. Het zelfregulerend vermogen van het lichaam reageert hierop door beschermende weerstand op de bouwen. Als emoties bij herhaling worden onderdrukt of conflicten onopgelost blijven, kunnen de spanningen niet afvloeien. De weerstand bouwt zich laagje voor laagje op en het zelfregulerend vermogen van het lichaam wordt minder. Hieruit kunnen tal van lichamelijke klachten en/of allerlei vormen van emotionele problemen voortkomen. De biodynamische therapie kan bij deze problemen hulp bieden.